Praktiske oplysninger

🖎  Opdateret fredag 1. september 2023

AFBUD:
Vigtig procedure, som Holdkaptajnerne SKAL følge:

Afbudsprocedure

DRIKKELSE
Der er GRATIS vand.
Hent en kande ved skranken – og glas har de også —
En kande kaffe kan købes for 50kr.

OPVARMNING
Hver spiller har ret til 6 opvarmningskast (Strike tæller 2 kast).

PENGE
Kampafgiften er 225kr pr. hold pr. kamp
Hver hold betaler i Runde 2 ekstra 150kr til LEDELSEN
Går primært til afslutningspræmier.

Resultatsedler (Ekstra)
Der hænger altid et par ekstra sæt på opslagstavlen.
(Hvide til aflevering * Grønne til hjemmehold * Blå til udehold)

RESULTATSERVICE 23-24
Fredagsresultater vil – hvis privatlivet tillader – foreligge på denne webside senest lørdag kl. 15.
Søndag sendes det også til holdkaptajnerne.
Dele af det opslås også mandag på opslagstavlen i Sportsterminalen.
Når resultatet af UDSATTE kampe foreligger, opdateres Holdstillingen så hurtigt som muligt.
Dette sker KUN på hjemmesiden. Øvrige filer opdateres efter næste ordinære spilledag.
Hvis en kamp FREMRYKKES opdateres resultatet tidligst den ordinære spilledag.

STÆVNER 23-24
NINEPIN 8. december 2023 kl. 10-12
TENPIN 19. april 2024 kl. 10-12

SUBSTITUTREGLER 23-24
Spillere, som optræder på et hold, kan ikke substituere på et andet hold.
Ellers er eneste krav, at den pågældende er mindst 60år.
Har man substitueret på samme hold tre gange, indtræder man på holdet.
Før kampdagen skal LEDELSEN have besked pr. tlf. eller ved henvendelse på holdbowl@plus124.dk

TID
Der er afsat rigelig tid til kampafviklingen,
og du skal IKKE ned i Receptionen og forlænge.

TIDLIGERE SÆSONER
Se under fanebladet ARKIV

VAR
Snoretrækket giver mulighed for rettelser, uden at en autoriseret person skal løbe ned bagved.
Opstår en klar og åbenlys fejl på banen, tilkaldes din BANEMAND (Torben) og han retter om muligt fejlen.
(Modstanderen skal erklære sig enig i den opståede fejl)


Udgivet

i

,

af

Tags: